OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "KOSZAK"

601 79 95 03


Kategorie prawa jazdy:


 

KURSY NAUKI JAZDY W OSK "KOSZAK"

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych (wykładów) i praktycznych (jazd).

  • Kursy nauki jazdy kategorii B - 30 godzin (lekcyjnych) wykładów + 30 godzin (zegarowych) jazd z możliwością realizacji kursu w 3 dogodnych formach :

      > Kurs Podstawowy

      > NOWOŚĆ!!!  Kurs PRZYSPIESZONY - Prawo jazdy w 2 tygodnie.

      > Kurs Weekendowy

  • Kurs nauki jazdy kategorii A - 30 godzin (lekcyjnych) wykładów + 20 godzin (zegarowych) jazd
  • Kurs nauki jazdy kategorii A1 - 30 godzin (lekcyjnych) wykładów + 20 godzin (zegarowych) jazd
  • Kurs nauki jazdy kategorii A2 - 30 godzin (lekcyjnych) wykładów + 20 godzin (zegarowych) jazd

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRAWO JAZDY

Prawo jazdy kat B może otrzymać osoba, która:

osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (kat. B - 18 lat)
uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
Szkolenie kat. B można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. (za zgodą rodziców, bądź opiekunów).

WAŻNE:

Przed rozpoczęciem nauki jazdy w naszej szkole; każdy kursant musi zdobyć tzw. PKK (profil kandydata na kierowcę).
Do PKK należy przygotować zdjęcie, zaświadczenie lekarskie oraz wniosek o wydanie prawa jazdy i złożyć w wydziale komunikacji.

Średnia zdawalność za 2010 rok z trzech kategorii prawa jazdy wyniosła 64 %

Za 2014 rok wordy nie prowadzą statystyki zdawalności ośrodków szkolenia kierowców, według naszych obliczeń zdawalność na pewno przekracza 50%

Zajęcia teoretyczne odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do 18:00

 

biuro

biuro2

 

 

 

 

 


OSK Koszak
ul.Podwale 27 (obok Galerii Nowy Rynek)
58-500 Jelenia Góra
 +48 601 79 95 03