OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "KOSZAK"

601 79 95 03


Kategorie prawa jazdy:


EGZAMIN PANSTWOWY:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na Prawo jazdy należy udać się, z PKK do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.


 

W przypadku składania wymaganych dokumentów oraz dokonywania zapisu przez osobę inną niż ta, której dokumenty dotyczą, konieczne jest załączenie pełnomocnictwa (pobierz plik pdf).


OSK Koszak
ul.Podwale 27 (obok Galerii Nowy Rynek)
58-500 Jelenia Góra
 +48 601 79 95 03